Workshop IPNB & Psychotherapie

Datum: 25 november 2016
Doelgroep: Psychotherapeuten, GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Basispsychologen

IPNB is een spannend interdisciplinair perspectief dat zijn kennis haalt uit de neurowetenschap, psychologie, complex theorie en menswetenschappen. Het interpersoonlijk neurobiologisch perspectief vertaalt ingewikkelde neurobiologie naar het niveau van de interpersoonlijke wereld. 

In deze basismodule laten we zien hoe je als behandelaar de therapeutische relatie gebruikt om integratieve processen te bevorderen. Dat is de essentie van mentale gezondheid, duurzame verandering en groei. We laten zien hoe we aandacht kunnen besteden aan integratie op experiëntieel en relationeel niveau. En hoe we daarmee de integratie van ons brein bevorderen. 

De volgende onderwerpen komen in deze workshop aan bod:

  • De geschiedenis van de neurowetenschappen in vogelvlucht;
  • Een korte uitleg over de basisprincipes van neuroplasticiteit en epigenetica;
  • De theoretische fundering van de kern van de interpersoonlijke neurobiologie;
  • De huidige paradigma;
  • 8 verschillende domeinen van integratie (bewustzijn, horizontale, verticale, geheugen-, narratieve, zijnstoestands-,interpersoonlijke en temporele integratie).

We vertalen deze onderwerpen naar de volgende praktische doelstellingen:

  • Domeinintegratie door middel van korte oefeningen en/of casusillustraties.
  • Psychotherapie richten op het stimuleren van structurele, en dus duurzame, verandering.
Data/Tijd: 09:00 tot 16:30 uur

 

Locatie:

Er wordt een locatie gekozen die aansluit bij de verblijfplaats van de deelnemers. 

Accreditatie:

FZgP (klinisch psycholoog): 3 punten. 
Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (VCgP): 2 punten. 
NIP - eerstelijnspsychologie: 6 punten.

Kosten:

€ 175,00

Hier kunt u uzelf aanmelden voor deze workshop

test

testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest