Workshop Hulpverleners

Datum: 18 september 2015
Doelgroep: Therapeuten, Coaches, Counselors, Agogische en Maatschappelijk werkers, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen, Sociaal Pedagogische Hulpverleners, Zorgprofessionals


Deze workshop behandelt de theoretische achtergronden van het integratie-model en de relevantie voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Vervolgens worden de 8 verschillende domeinen van integratie (bewustzijn, horizontale, verticale, geheugen-, narratieve, zijnstoestands-, interpersoonlijke en temporele integratie) besproken en aan de hand van korte oefeningen en/of casusillustraties toegelicht. 

08:30
09:00
10:30
10:50
12:30
13:15
14:45
15:05
16.30
ontvangst
workshop
koffie/thee pauze
workshop
lunch
workshop
koffie/thee pauze
workshop
afsluiting
 
Locatie:

Er wordt een locatie gekozen die aansluit bij de verblijfplaats van de deelnemers. Op dit moment lijkt dit Amersfoort te worden, maar de locatie is nog niet definitief.

Accreditatie:

Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (VCgP): 2 punten.
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMW): 1 punt.

Kosten:

€ 175,00

Hier kunt u uzelf aanmelden voor deze workshop

test

testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest