Interpersoonlijke Neurobiologie

Abonneer op deze lijst via RSS Bekijken berichten getagged Horizontale Integratie

Geplaatst op
Matroesjka’s (2): Rosalien kan Bart niet ‘ontpoppen’

Bart staat met de teddybeer uit zijn kindertijd in de hand en schraapt zijn keel. Zijn vrouw Rosalien ziet hoe zijn ogen vochtig worden. Het overlijden van Barts vader heeft de keiharde realiteit binnengebracht in hun tot dan toe zo zorgeloze gezinsleventje. Nu haar beide schoonouders zijn overleden, realiseert Rosalien zich steeds meer dat zij straks ‘aan de beurt is’: ook haar ouders hebben immers niet het eeuwige leven. Hoewel er in velen van ons de kinderlijke wens leeft dat onze ouders er altijd voor ons zullen zijn, beseffen we terdege dat hun leven eindig is. Dit groeiende besef roept bij Rosalien een diepe existentiële angst wakker: straks ben ik alleen.

0

Geplaatst op
Matroesjka’s (1): Bart herkent zijn moeder in Rosalien

Bart staat met zijn oude teddybeer in zijn hand in de lege kamer. Zijn keel knijpt zich samen als het verdriet naar boven komt. Zijn vader is onlangs overleden. Oude herinneringen herleven als hij samen met zijn vrouw Rosalien het ouderlijk huis leeghaalt.
Zijn beer was in moeilijke momenten altijd een bron van troost geweest; zijn steun en toeverlaat als zijn moeder weer eens niet thuis gaf omdat ze het veel te druk had met zichzelf en haar emoties. Bart groeide op als een jongen die al vroeg had geleerd zijn eigen emotionele boontjes te doppen.

0

Geplaatst op
Een soap van rechter marsvrouwen en linker venusmannen

Wanneer ik tijdens een cursus stilsta bij de verschillende functies van de linker en rechterhemisfeer, ontstaat er vaak een voorspelbare dynamiek in de groep. De voorheen uniforme groep cursisten splits zich in tweeën: mannen en vrouwen.

Blikken van herkenning worden uitgewisseld, er wordt gegiebeld en onderling gesmoezeld. De kans lijkt te worden aangegrepen om weer eens de verschillen tussen de mars- en venusbewoners te accentueren. Het is een eenvoudige manier om de communicatieproblemen in de partnerrelatie te verklaren. En als we nu de mannen van het linker brein laten komen en de vrouwen van het rechter, komen we op de neurobiologische variant van deze extreme simplificering.

0

Geplaatst op
Cultuuronderwijs: het hele brein in de klas

Vorige week verzorgde ik een lezing over cultuuronderwijs met het verzoek om dit vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief te bekijken. Een mooie uitdaging.
Cultuuronderwijs wordt, niet verwonderlijk, door velen geassocieerd met de ontwikkeling van het rechterbrein. Dat is echter maar het halve verhaal. Goed cultuuronderwijs draagt namelijk bij aan de integratie van beide hersenhelften. En dat is direct van invloed op onze mentale gezondheid.
Hoe werkt dat?

Een kinderbrein wordt, ook fysiek, gevormd door interpersoonlijke en omgevingservaringen, waaronder het gezin en de klas. Wanneer in een klas ook cultuuronderwijs wordt aangeboden biedt dit extra rijke ervaringen. Muziek, dans, theater en beeldende kunst ontwikkelen de creativiteit, onderzoekende vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van kinderen. En dat is prachtig, niet alleen voor kinderen die later een creatief beroep kiezen, maar voor elk kind die je wilt leren om creatief oplossingen te bedenken voor allerlei (toekomstige) situaties. Hoe zouden we deze positieve effecten met suggesties vanuit IPNB kunnen uitbreiden?

Even terug naar mentale gezondheid. Hiervan is sprake wanneer een brein vele verbindingen heeft tussen haar verschillende gebieden. Alleen dan kan een mens zichzelf in balans houden, evenwichtig reageren en speels en met zelfvertrouwen met nieuwe en onverwachte situaties omgaan. Daarom is integratie een kernbegrip in de interpersoonlijke neurobiologie. Als we willen dat een kind zich ontwikkelt tot een mentaal gezonde volwassene moeten we aandacht besteden aan de 8 verschillende domeinen van integratie: bewustzijn, horizontale, verticale, geheugen-, narratieve, toestands-, interpersoonlijke en temporele integratie. 

Cultuuronderwijs is met name van belang voor horizontale integratie; de verbinding  tussen de linker en rechter hersenhelft. In tegenstelling tot de zaakvakken (lezen, rekenen & schrijven) doet het in eerste instantie een beroep op het rechterbrein. Integratie vindt echter pas plaats wanneer de ervaringen van de rechter helft worden verbonden met de taal georiënteerde functies van linker brein. Dit doen we door reflectie op de ervaringen. Pas dan ontwikkelen we het hele brein en dragen we bovendien bij aan de mentale gezondheid van onze kinderen.

Kortom, de positieve effecten van cultuuronderwijs kunnen aanzienlijk verder reiken dan vergroting van kunstzinnige vaardigheden, bijvoorbeeld wanneer we ze met de zaakvakken te integreren. Geldt ook hier niet: verbinden is hoofdzaak?

Getagged in: Horizontale Integratie
0

test

testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest