Interpersoonlijke Neurobiologie

Ptss bij veteranen is meer dan een ‘overspannen amygdala’

op

Het thema van de contactdag van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) was dit jaar: "Een trauma heb je nooit alleen. De veteraan vanuit systeemperspectief, visie en zorg". Aan mij werd gevraagd om tijdens de eindlezing de bijdragen te verbinden met de nieuwe inzichten vanuit de Interpersoonlijke Neurobiologie.
 
Dat niet alleen hulpverleners maar ook veteranen baad hebben bij inzicht in de werking van de hersenen en het zenuwstelsel is niet nieuw. Het kwam onder meer duidelijk naar voren in de positieve evaluaties van veteranen op de cursus Omgaan met trauma’s. Deze schreef ik oorspronkelijk voor cliënten die in hun vroege jeugd chronisch zijn getraumatiseerd maar wordt in een aangepaste versie inmiddels ook al meer dan 3 jaar bij het Topreferent Traumacentrum in Assen aan veteranen aangeboden.

Wanneer de veteraan met trauma gerelateerde klachten snapt wat er gebeurt in het brein tijdens en na een traumatische situatie, leert hij dat zijn symptomen bij een trauma horen en niet bij hem als persoon. Hierdoor nemen schuld en schaamte af en daarmee ook de barrière naar verdere behandeling. Posttraumatische stress stoornis rijkt echter verder dan dat; het gaat samen met een beperkte integratie in het brein.

Terecht zijn daarom veel behandelingen van veteranen gericht op de integratie van de prefrontale cortex en limbische systeem. Als de veteraan wordt geleerd woorden te geven aan gevoelens en lichamelijk sensaties dan reflecteert hij over zijn beleving en ervaringen. Dit draagt niet alleen bij aan integratie op ervaringsniveau, maar herstelt ook de verbroken verbindingen tussen de prefrontale cortex en limbische systeem. Dit is wat we bedoelen met verticale integratie.

Wat kan IPNB hieraan toevoegen? Voor wat betreft verticale integratie niets. IPNB maakt ons echter bewust dat volledige integratie niet alleen betrekking heeft op verticale integratie maar ook op zeven andere domeinen van integratie: bewustzijn, horizontale, geheugen-, narratieve, toestands-, interpersoonlijke en temporele integratie. 

En, ligt het niet voor de hand dat de ervaringen van de veteraan niet alleen van invloed zijn op zijn verticale integratie, maar zijn hele brein hebben veranderd?

Als dat zo is, dan bereiken we pas werkelijke mentale gezondheid als we de veteraan helpen zijn psyche en brein te integreren op alle domeinen. Pas dan is de veteraan weer heel en kan hij geheeld thuiskomen. Pas dan ook, kan hij weer op een gezonde manier verbinding maken met de mensen om hem heen. Ook hier geldt: verbinden is hoofdzaak.

0
Getagged in: Verticale Integratie
  • Carla Wolbers vrijdag, 18 oktober 2013

    Goed stuk! Altijd fijn om je blogs te lezen!

Laat uw reactie achter

Gast woensdag, 06 juli 2022

test

testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest